Lorana Malović, geograf-turizmolog (BiH)

"Tijana je izuzetna i prijatna žena, izuzetan i veoma posvećen life coach. Ona svojom metodom rada, iscrpnim, ali pravim pitanjima sa različitih aspekata posmatranja stvari, rekla bih, „istrajnošću i upornošću“ dolazi do cilja/odnosno navodi me i podstiče na razmišljanje o mom cilju – da pronađem način i mogućnosti da ga ostvarim. Moram istaći da kroz svaki detalj zajedno prolazimo. Kroz divan, ali i konstruktivan razgovor sa Tijanom, uz opuštenu atmosferu, postala sam svjesna sebe i svojih vrijednosti. Motivisana sam za dalji rad i uspjeh na ostvarenju svojih ciljeva."

Elvira Kačan Veziila, profesor (Hrvatska)

"Najvrjednije što sam postigla coacingom sa Tijanom je činjenica da sam precizno i konkretno odredila svoje ciljeve. Do tada nisam uopće znala šta ja to u životu želim. Također, činjenica da sam se pomakla "s mrtve tačke", te sam nešto počela konkretno i raditi ka ostvarenju svojih ciljeva. Coaching je zapravo vrlo koristan, jer sam primjetila da neke stvari koje sam možda i sama u dubini znala, tek kad sam počela naglas pričati o njima, rješenja su mi dolazila sama od sebe."