LIBERTA CO. – Agencija za poslovni, profesionalni i lični razvoj

LIBERTA CO. – Agencija za poslovni, profesionalni i lični razvoj

LIBERTA CO. je agencija za konsalting osnovana sa ciljem da svojim klijentima pruži podršku u poslovnom, profesionalnom, ali i ličnom razvoju.

 

LIBERTA CO TI MOŽE POMOĆI

 

Ako si BUDUĆI PREDUZETNIK i razmišljaš o pokretanju sopstvenog biznisa, ali nemaš dovoljno znanja i iskustva da ispravno definišeš svoje poslovne ciljeve, odabereš ciljno tržište i kreiraš strategiju da tvoj proizvod ili usluga stignu do onih kojima su najpotrebniji i čiji problem rješavaju, business coachingom ćeš dobiti odlične smjernice i kontinuiranu podršku, objektivan feedback i motivaciju da na svom putu istraješ dok ne dostigneš uspjeh.

 

Ako već imaš SVOJ BIZNIS, ali ga želiš unaprijediti i dovesti na sljedeći nivo poslovanja, business coaching će ti pomoći da bolje razmotriš situaciju u kojoj se nalaziš, definišeš promjenu kakvu želiš dostići i osmisliš strategiju da tamo i stigneš. Ponekad se dešava da nas toliko zaokupe svakodnevne obaveze, da ne pronalazimo prostor za unapređenje. Business coaching će ti pomoći da taj prostor stvoriš i iskoristiš na najefektiniji mogući način.

 

Ako si FREELANCER i želiš svoju karijeru usmjeriti ka novim dostignućima, ali ti činjenica da si "one (wo)man show" otežava posao i rasipa koncentraciju i energiju, business coaching će te posložiti kao Rubikovu kocku i lansirati ka željenim ciljevima.

 

Ako težiš PROFESIONALNOM I KARIJERNOM RAZVOJU i želiš promijeniti profesiju ili napredovati u okviru postojeće, karijerni coaching će ti pomoći da jasnije definišeš poziciju u karijeri koju želiš, te konkretnim strategijama te usmjeravati da upravo tu poziciju i tu karijeru i ostvariš.

 

Kontaktiraj nas na tijanacup.liberta@gmail.com. 

 

LIBERTA, DRUGA RIJEČ ZA SLOBODU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *